TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Nápověda mzdy

Nápověda

V software na účtování mezd DeCe MZDY 2010, lze využít základní nápovědu na nápovědovém řádku na spodní hraně každého pořizovacího formuláře, kde jsou popisy všech políček v daném pořizovacím formuláři. U řady položek je k dispozici i speciální nápověda na klávesu F1. Toto je indikováno zobrazením informačního okna na formuláři s nápisem "Stiskem klávesy F1 zobrazíte nápovědu". Navíc je možné ze zobrazené nápovědy, v některých případech zobrazit i výňatek z příslušného zákona nebo podrobnější popis dané problematiky.

nap-01 nap-02 nap-03