TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Personalistika

Personalistika

Agenda personalistiky obsahuje především kartu zaměstnance, na které jsou shromážděny informace o jednotlivých pracovnících. Nejen osobní údaje, ale i údaje potřebné pro účtování mezd, jako jsou např. informace o vyživovaných osobách, dosažené vzdělání, rodinný stav apod.

U definice pracovního poměru pracovníka je možné využít předdefinovaných typů (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr), ale i definovat typy vlastní, s možností ovlivnění způsobu výpočtu zdravotního a sociálního pojištění.

Zadáním zvolíte mzdu hodinovou, měsíční nebo úkolovou a týdenní úvazek ve dnech i hodinách. Měsíční nebo hodinovou mzdu, lze také kombinovat se mzdou úkolovou. Je možné využívat i platové třídy.

V obvyklých hodnotách pro výpočet mzdy, se zadávají přednastavené hodnoty pro daného pracovníka. Jednorázové zadání usnadní pravidelné měsíční účtování mezd u hodnot, které se pravidelně opakují. Zadává se např. způsob výplaty mzdy, příplatky, prémie nebo pravidelné srážky ze mzdy.

Dovolená nejen umožňuje zadat a opravit nárok na dovolenou, ale zobrazuje i informaci o vybrané a zbývající dovolené.

Součástí personální karty jsou i evidenční údaje sloužící pro potřeby komunikace s ČSSZ.

Personalistika obsahuje výkonný generátor sestav, umožňující detailně zvolit položky zobrazené v sestavě a přímo tak ovlivnit vytvářenou sestavu. Nastavení lze ukládat a opětovně kdykoliv později načíst. Formuláře potřebné pro komunikaci s ČSSZ nebo zdravotními pojišťovnami jsou samozřejmou součástí (přihláška a odhláška zaměstnanců apod.). Jako bonus jsou zde k dispozici i vzorové formuláře pro běžnou mzdovou agendu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce atd.). Správně nastavená personální část, ovlivňuje správný chod mzdového programu.

pers-mzdy01 pers-mzdy02 pers-mzdy03 pers-mzdy04 pers-mzdy05