TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DeCe COMPUTERS

Logo OPZ barevné

 

 

 

 

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DeCe COMPUTERS
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012452
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:
V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo EU Spolufinancovano