TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Projekty

Age management ve společnosti DeCe COMPUTERS s.r.o.

Logo EU spolufinancovano

 

 

 

 

 

Název projektu: Age management ve společnosti DeCe COMPUTERS s.r.o.
Reg. číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_035/0001611
Termín realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Cílem projektu je implementace konceptu AM a jeho dílčích opatření do strategického řízení i celkové firemní kultury společnosti. Mezi hlavní aktivity patří nastavení strategie a implementace AM do personálních procesů, zavedení motivačních a vzdělávacích aktivit vedoucích k navýšení adaptability zaměstnanců a následná evaluace. Cílem je zajištění komplexního přístupu ke všem zaměstnancům, zkvalitnění mezilidských vztahů, mezigenerační sdílení, zdravotní prevence a předcházení syndromu vyhoření.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Informace na web a informace na sociální sítě

Logo EU spolufinancovano

 

 

 

 

 

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti DeCe COMPUTERS s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0002525

Předmětem projektu je podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti DeCe COMPUTERS s.r.o. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím realizace dalšího profesního vzdělávání. Délka projektu je 24 měsíců. Výstupem projektu je podpořených 16 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci 55+. Realizace projektu umožní zkvalitnění personální kapacity, a tak i zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DeCe COMPUTERS

Logo OPZ barevné

 

 

 

 

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy DeCe COMPUTERS
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012452
Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu:
V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Via ferraty v Děčíně

Ferraty

31.7.2014 se desítka odhodlaných nadšenců z firem DeCe COMPUTERS a DeCe CONSULT vydala na Pastýřskou stěnu. Odměnou této absolvované ferraty byl netradiční výhled a zápis do stěnové knihy.

Děkujeme za vybudování této via ferraty v Děčíně.
Pavel Soukup

  • 1
  • 2

Logo EU Spolufinancovano