TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

FAQ - Otázky a odpovědi

Jakým způsobem můžu začít používat dotykový displej v restauraci?

V menu programu zvolíte "Pomocné agendy" - "Údržba systému" - "Nastavení dotykového displeje" zde se Vám přes heslo správce otevře formulář, kde hned první položka je "Zapnout dotykový displej", po jejím zaškrtnutí je Vám zpřístupněno další nastavení a v agendě restaurace se Vám začnou položky zobrazovat jako tlačítka.

Kde nastavím kategorie (jako naříklad jídla, nápoje, atd.) pro dotykový displej?

V číselníku v meny "Pomocné agendy" - "Číselníky" - "Číselník kategorií" (pod písmenem I až dole na konci menu).

Lze tisknout ze software DeCe SMĚNÁRNA v grafickém tisku např. na laserovou tiskárnu?

Ano, je možné tisknout na laserovou tiskárnu, ale je třeba aktivovat grafický tisk, program je standardně nastaven pro tisk na stvrzenkové tiskárně v textovém režimu. Při tisku lze změnit typ tisku na formuláři, který se zobrazí před tiskem. Nastavení programu tak, aby byl defaultně přednastaven grafický tisk, se nalézá v menu v "Pomocné agendy" - "Parametry systému" - "Nastavení základních údajů", zde na záložce "Systémové údaje" v políčku "Typ tisku českých znaků na tiskárnu" (je to políčko vpravo uprostřed a ne vlevo nahoře) nastavit "G" jako grafický tisk, po zápisu již bude tisk přednastaven na grafický na výchozí tiskárnu Windows.