TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  obchod@dece.cz

Inventury a uzavírání

Součástí našeho prodejního a skladového software je i systém měsíčních uzávěrek a modul pro provádění inventur.

DeCe SKLAD je schopen fungovat ve dvou základních režimech:

  1. V prvním režimu nejsou prováděny měsíční uzávěrky ani pravidelná inventura. Tento režim našim zákazníkům nedoporučujeme, protože se tak kromě jiného připravují i o řadu funkcí a informací, které jsou na měsíčním uzavírání závislé. Hlavním problémem tohoto režimu je možnost zjištění pouze okamžitého inventurního stavu, bez jakékoliv zpětné informace.
  2. Druhý režim předpokládá pravidelné měsíční uzavírání prodejního a skladového software DeCe SKLAD. Měsíční uzávěrky není nutné provádět k poslednímu dni v daném měsíci. Je možné je provést až po dokontrolování dat během několika následujících dní v novém měsíci, a přitom pokračovat v běžném prodeji bez omezení provozu.
mesicni-uzaverka
  • V případě že jsou prováděny pravidelné měsíční uzávěrky, je vždy na konci měsíce provedena řada kontrol, která zajišťuje správnost zadaných dat. Také minusový prodej (proběhne dříve výdej než příjem) je přepočítán a srovnán. Po provedení uzávěrky je uložen inventurní soubor, který umožňuje zobrazení inventurního stavu, za kterýkoliv již uzavřený měsíc.
  • V režimu pravidelného uzavírání je také k dispozici nástroj pro provádění inventury. Zde je možné nejprve vytisknout podklad pro inventuru, do kterého je možné vpisovat zjištěný skutečný stav. Zjištěné stav nebo rozdíly zadat k jednotlivým kartám a následně provést zapracování inventury, která vytiskne dorovnávací doklady jako podklad pro účetní. Celé provedení inventury je tak snadné na obsluhu a zároveň zajistí správný účetní postup.