TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Vedení zakázky - DeCe ZAKÁZKY

program pro vedení zakázky

Jako samostatný modul je možné k pokladnímu a skladovému software DeCe SKLAD dokoupit i modul pro vedení zakázek DeCe ZAKÁZKY. Tento modul umožňuje vedení zakázkové činnosti v několika krocích. Nejprve založíte hlavičku zakázky, kde je zaznamenán popis závady, nacionále zákazníka, datum přijetí a předpokládaného dokončení, maximální cena opravy a řada dalších volitelných informací. Ve formuláři založení zakázky, lze část položek volitelně nastavit tak, aby se pořizování zakázek přizpůsobilo pro specializovanou opravnu, např. pro autoservis, servis výpočetní techniky apod.

zakazky-hlavicka

Po založení zakázky, je vytištěn zakázkový list, který přijímací technik podepíše a předá zákazníkovi. Následuje část, kdy je do zakázky postupně připisována provedená práce a spotřebovaný materiál. Toto je možné provádět postupně, nebo naráz po dokončení zakázky. U jednotlivých položek je možné zadávat číslo opravářem, který na dané části zakázky pracoval, a později tak sledovat práci jednotlivých opravářů.

polozky-zakazky

Po dokončení zakázky je možné vystavením dokladu ze zakázky vytvořit účetní doklad za celou zakázku nebo jen za část zakázky. Vyfakturováním celé zakázky dojde k jejímu uzavření. Materiál, který byl dosud v průběhu, se fyzicky odepíše ze skladu a zákazníkovi je možné vytisknout doklad k zaplacení a dokončenou zakázku (tuto by měl zákazník podepsat a přijímací technik uložit pro případnou pozdější kontrolu).

K modulu zakázek je možné dokoupit i sledování zakázky přes internet. Zákazník tak má možnost sledovat průběh zakázky na internetu.