TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Poplatky a příplatky v hotelovém software DeCe HOTEL

Při zadání ubytování hosta v hotelovém softwar DeCe HOTEL, je možné zadávat i příplatky. Poplatky doplňuje hotelový software automaticky dle nastavení konkrétních poplatků.

Poplatky
Jedná se o poplatky, které jsou většinou hrazeny třetí osobě (obec, kraj apod.). U každého poplateku je možné nadefinovat v hotelovém software výpočet ceny poplatku, i způsob hrazení. U každého poplatku je možné v hotelovém software zadat nejen český, ale i německý a anglický název. Cena poplatku je jen jedna část, která ovlivňuje výslednou cenu poplatku. Pro výpočet ceny poplatku je důležité nastavení, zda je poplatek placen za osobu či za pobyt, zda poplatek hradí host či hotel, poplatek se také může týkat jen dospělých osob nebo dětí, jde nastavit, aby byl poplatek zahrnut v ceně pokoje nebo připočítán k ceně a je také možné nastavit, zda se poplatek platí i za den příjezdu a odjezdu. Každý poplatek se dá jednoduchou volbou nastavit jako aktivní nebo zakázaný. U každého poplatku je možné zadat adresu organizace, které je poplatek placen. To vše umožňuje hotelovému software vypočítat a správně dosadit poplatek do účtu hosta.
poplatky

priplatky

Příplatky
Také u příplatku je možné zadat název v češtině, němčině a angličtině. Výpočet ceny příplatku ovlivňuje, zda je placen denně nebo za pobyt a za osobu nebo pokoj. U příplatku je také nutné definovat DPH pro správné vyúčtování na dokladech. Příplatek je zadáván v hotelovém software ručně, jedná se například o psa, televizy na pokoji apod.