TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Stoly v software DeCe RESTAURACE

Stoly
Nedílnou součástí každého restauračního software je číselník stolů. Při definování stolů je možné zadat kapacitu i přiřazení stolu k příslušném pracovišti. To následně umožňuje zobrazit jen stoly náležející k zvolenému pracovišti. Stoly slouží jako výchozí bod pro zadání objednávky a umožňují snadnější orientaci v restauraci i v restauračním software. V rámci restauračního software je také možné zadávat více objednávek k jednomu stolu.
stoly
Rezervace stolů
Rezervace stolů v restauračním software je možné využívat v rámci celé restaurace. Podmínkou pro tento režim, je také správné definování kapacity stolu. Při běžném provozu je pak možné nastavit v software upozornění pro číšníka, že daný stůl je již rezervován.