TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Jídelní lístek a receptury v software DeCe RESTAURACE

Jídelní lístek
Jedním ze základních kamenů restauračního software DeCe RESTAURACE je jídelní lístek. V rámci provozování více restaurací na jednom software (např. restaurace a cukrárna) je možné mít jeden jídelní lístek pro celou restauraci nebo pro každé pracoviště zvlášť.
V jídelním lístku lze také udržovat počet uvařených a prodaných jídel. Tento systém poskytuje informaci o počtu zbývajících jídel v kuchyni. Zadávání počtu uvařených jídel však není podmínkou fungování odpisu surovin ze skladu dle receptur.
Každá jednotlivá položka jídelního lístku by také měla mít zadáno, ke které provozovně patří. To umožní vytisknout na zadané provozovně (kuchyně či bar) automatickou objednávku. Systém objednávek funguje tak, že číšník zadá objednané jídlo, přílohy a nápoje a ve chvíli připsání k příslušné objednávce počítač sám identifikuje, kam jednotlivé položky patří a odešle automaticky objednávku (do kuchyně nebo baru).
jidelnilistek
Receptury
Receptury v restauračním software DeCe RESTAURACE tvoří nástroj pro snadné odepisování ze stavu skladu. Jejich správné zadání a nastavení usnadňuje práci hospodáře v rámci skladů v celé restauraci. Receptury spojují jídelní lístek (prodávané výrobky) s ceníkem surovin ve skladu. V rámci receptur je možné zadávat i odkazy na již hotové recepty, tzn. že je možné vytvořit např. základní recepturu na houskový knedlík a tu následně využít v dalších receptech.
Správné fungování automatického odpisu dle receptur je přímo závislé na zadaném množství v receptuře, proto je třeba jednotlivé suroviny ve skladu zadávat ve stejných jednotkách jako jsou definovány v receptuře. Není např. možné přijímat mouku na kila a odepisovat ji v receptuře v gramech.
Samotný odpis ze skladu probíhá tak, že hospodář zadá načtení nepřevedených výrobků z restaurace a ostatních provozů. Následně je předpřipravena výdejka, kterou je možné ještě dodatečně zkontrolovat a upravit. Teprve následný zápis dokladu provede fyzický odpis surovin ze skladu.
Pokud hospodář potřebuje sledovat i suroviny, které se prodávají v celku (např. lahvové pivo, Coca Cola v lahvi apod.) je třeba i na tyto výrobky vyrobit jednoduchou recepturu, která spojí surovinu ze skladu s jídelním lístkem.
receptury
A více ...
  • Stavba receptury probíhá tak, že se vybere z jídelního lísku výrobek, a k němu se postupně zadávají jednotlivé suroviny.
  • Na kartě receptury výrobku je možné zobrazit seznam surovin přiřazených k danému výrobku.
  • Lze využít také možnost zadat do karty receptury pracovní postup vzniku daného výrobku, což usnadňuje kontrolu zachování výrobních postupů.