TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Prodej a nákup měny v systému DeCe SMĚNÁRNA

Prodej a nákup v software DeCe SMĚNÁRNA
Prodej i nákup měny probíhá v našem směnárenském software podobným způsobem. Vždy jste dotázáni na cizí měnu, kterou chcete prodávat či nakupovat. Následně se zobrazí formulář, který vám umožní zadat množství. Je možné zadat množství domácí i cizí měny. V praxi to znamená, že při nákupu cizí měny můžete zadat požadované množství domácí měny nebo částku cizí měny a druhá položka se vždy automaticky vypočítá. Automaticky je také spočítán poplatek a zahrnut do výsledného nákupu či prodeje.
Při prodeji či nákupu je také vhodné doplnit číslo dokladu, jméno, zemi, či banku prodávajícího nebo nakupujícího. Tyto položky jsou někdy požadovány pro dokladování nákupu či prodeje. Po zápisu vyjede na tiskárně příslušný doklad.
nakup