TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  obchod@dece.cz

Objednávky v resturačním systému DeCe RESTAURACE

Objednávky
Objednávky jsou základní funkcí celého restauračního systému. Při spouštění objednávek, je k dispozici řada funkcí, jako je například oprava účtenky (objednávky), storno účtenky (objednávky), opakovaný tisk účtenky a odpis zboží. Při každodenním provozu má číšník před sebou zobrazen seznam otevřených objednávek. V tomto seznamu je možné přidávat nové položky k otevřeným objednávkám, zakládat nové objednávky a provádět vyúčtování.

objednavka01

objednavka02

Založení objednávky
Založení nové objednávky v restauračním software se provede volbou "založit novou objednávku". Při zakládání objednávky je možné vybrat ze seznamu stůl, ke kterému se objednávka vztahuje a rozlišení pokud u stolu sedí více spolu nesouvisejících skupin hostů. Objednávku je také možné založit bez vybrání konkrétního stolu, a tím vznikne tzv. objednávka mimo stůl. To lze využít například při prodeji přes pult.
Do takto založené objednávky, je již možné okamžitě přidávat položky z jídelního lístku.
Práce s již založenou objednávkou
V seznamu otevřených objednávek lze provádět většinu operací, s kterými se číšník v restauraci může setkat. V první řadě je možné přidávat do otevřené objednávky položky z jídelní lístku tak, že se vybere požadovaná objednávka, následně se otevře formulář pro přidávání nových položek a zvolením volby "další" se otevře jídelní lístek, který umožní vybrat položku z jídelního lístku. Po jejím vybrání lze zadat požadované množství. Po doplnění všech položek se provede připsání na objednávku klávesou "+" a následně dojde k vytištění objednávek požadovaných položek na příslušných pracovištích (např. kuchyně a bar).
V případě opravy objednávky, vyjede na příslušné provozovně objednání mínusem, které slouží jako storno objednávaných položek na příslušném pracovišti.
Objednávku je také možné jednoduchým způsobem přesunout k jinému stolu nebo měnit rozlišení.
Stiskem klávesy "F4" můžete zobrazit položky, které jsou již na objednávce zadány.
Uzavření objednávky
vyuctovani-objednavky
Vyúčtování objednávky je možné provést několika způsoby. Nejjednodušší je prosté vyúčtování celé objednávky se všemi položkami. Další možností je postupné vyúčtovávání vybraných položek objednávky na jednotlivé hosty tak, až dojde k vyřízení celé objednávky. Je také možné objednávku uzavřít přesunutím na účet hosta, který je ubytován v hotelu a je zadán v hotelovém software.
Uzavření směny
V rámci restauračního systému DeCe RESTAURACE je možné provozovat i systém pracovních směn. Toto funguje pomocí tzv. uzavírání směny. V případě, že je v restauraci směnný provoz, kde se směny střídají ve více denních cyklech, je možné daná období od sebe oddělit pomocí uzavření směny. Každá směna, která končí svůj turnus, provede uzávěrku směny a tím je jí následně umožněno vytisknout přehledy za celé trvání uzavřené směny.
A vice ...
  • Systém objednávek umí fungovat i s kódy číšníků. V tomto režimu se číšník při každém otevření objednávky identifikuje číselným kódem. Je také možné nastavit, aby příslušnou objednávku mohl vyúčtovat jen číšník, který objednávku založil.
  • U objednávek existuje i možnost odpisu zboží. V tomto režimu funguje stejný systém jako v objednávkách, ale objednávka je vyřízena v nulových cenách. Odpis zboží slouží např. k odpisu znehodnoceného jídla a podobně.
  • Uzavřené objednávky je možné i stornovat.
  • V celém hotelovém systému DeCe HOTEL je možné definovat přístupová práva, tím také omezit např. storno dokladu či opakovaný tisk.