TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - Pomocné agendy

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

informace

konec zálohy

nastavení práv

informace konec zálohy nastavení práv
     

nastavení systému

nastavení tiskárny TXT

rušení nepotř. dat

nastavení systému nastavení tiskárny TXT rušení nepotř. dat

Pomocné agendy a číselníky

slouží jako podpora funkčnosti celého systému DeCe ÚČTO. Pomocné agendy jsou součástí účetnictví i jednotlivých agend. Sdružují v sobě funkce jako je nastavení, potřebné číselníky, zálohu a obnovu dat, údržbu dat apod.

Pomocné agendy systému

v hlavním menu systému jsou pomocné agendy, které slouží pro celý systém DeCe ÚČTO. V číselnících se nacházejí číselníky jako účetní rozvrh, seznam středisek, číselník odběratelů a dodavatelů, seznam volných dnů, účty saldokonta, číselník uživatelů a další. Záloha dat v pomocných agendách v hlavním menu také slouží k záloze všech dat účetnictví. Zálohu lze provést na pevný disk i na přenosné médium. Záloha se ukládá v komprimované podobě ve formátu *.zip, proto je množné uchovávat značné množství záloh bez hrozby vyčerpání místa na disku. V nastavení parametrů systému, se nastavují parametry jako jsou adresa, IČ, DIČ, způsob uzavírání, účetní období, chování agend saldokont a vlastní nastavení agendy účetnictví.

Nastavení přístupových práv

nastavení přístupových práv má přímou návaznost na číselník uživatelů systému. Správce systému je schopen nastavit detailně přístup pro jednotlivé uživatele do konkrétních agend nebo operací v systému. Nejen, že je možné zakázat přístup do konkrétní agendy, ale je i možné např. jen povolit pořizování bez přístupu k sestavám a pod. Práva jsou přehledně členěna do jednotlivých agend a umožňují i hromadné povolení nebo zakázání položek dané agendy.

Pomocné agendy pro jednotlivé agendy

Pomocné agendy jsou nejen v hlavním menu účetnictví , ale nacházejí se i v jednotlivých agendách, které mají vlastní menu. Tyto pomocné agendy jsou nadřazeny pomocným agendám v hlavním menu. Tzn., že pokud je v rámci konkrétní agendy stejný parametr v nastavení, je nastavení v rámci agendy upřednostněno před nastavením celého účetnictví. Pokud existují speciální číselníky, vázající se ke konkrétní agendě jsou tyto umístěny v pomocných agendách dané agendy. Záloha v rámci pomocných agend dané agendy, zálohuje jen data dané agendy.