TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - saldokonta

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

oprava salda dodavatelského

oprava kumulativního souboru salda

oprava salda odběratelského
oprava salda dodavatelského oprava kumulativního souboru salda oprava salda odběratelského

Agendy Saldokonta

jsou samostatné pro saldo dodavatelské a odběratelské. V agendě sald se nepořizují vlastní data, je možné provést jednorázovou úpravu dat, ale je třeba počítat s tím, že po opětovném sehrání dat ostatních agend dojde k jejich přepsání. Pokud se objeví nějaká chyba v saldech, je třeba tuto chybu opravit v prvotních datech (fakturace, pokladna, účetnictví) a poté provést opět převod dat. Výjimkou jsou opravné věty saldokonta, které slouží k opravě nestandardních situací. Salda jsou z převážné části tvořena sestavami a zpracováním dat ostatních agend. Slouží k přehledu o dlužnících a věřitelích v rámci systému DeCe ÚČTO.

Sestavy saldokont

hlavní díl sald tvoří sestavy, tyto sestav slouží k rychlému přehledu o výsledcích účtování v daném měsíci. Jsou to sestavy věřitelů i dlužníků, ať už před párováním, kdy jsou zobrazeny veškeré údaje, tak i po vypárování, kdy jsou zobrazeny už jen neuhrazené pohledávky nebo závazky. Je zde možné i prohlížet sestavy dle fyzických osob nebo staré sestavy za již uzavřené měsíce. V saldech lze vytvořit sestavu s přehledem vyplacených nebo přijatých záloh. V odběratelském saldu je možné vystavovat upomínky a sledovat jejich vývoj.