TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - účetní deníky

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

pořízení účetních dokladů

pořízení faktur došlých

pořízení poč. stavů zadání měsíce a deníku
pořízení účetních dokladů pořízení faktur došlých pořízení poč. stavů pořízení poč. stavů

Deníky účetnictví

slouží k pořízení dat účetnictví účetním způsobem bez potřeby dalšího výstupu (faktura, pokladní doklad apod.). Účetní deníky je možné pořizovat z agendy účetnictví i denních akcí, kde je pro pořizování nejčastějších dat usnadněn přístup. Deníky jsou členěny vždy podle měsíce a čísla deníku. Počet deníků v rámci jednoho měsíce je omezen na 99. Číslování deníků slouží při větším množství dat pro přehlednější členění dat v rámci jednoho měsíce. Např. Deníky banky kde deník 01 může být pro komerční banku a deník 02 pro ČSOB.

Deníky faktur

faktury došlé i vystavené se pořizují do samostatných deníků. Faktury vystavené je možné též vystavit v agendě fakturace (v případě, že požadavkem je na výstupu vytištěná faktura). Ve fakturaci se již rovnou provádí rozúčtování faktury na základy a DPH. Je zde řada pomocných funkcí, které tuto operaci usnadňují. U deníků faktur je navíc jedna speciální volba, která umožňuje kontrolu variabilních symbolů došlých faktur.

Deníky účetních dokladů

účetní deníky se kromě klasického členění dle čísla měsíce a deníku dále člení na deníky běžné, bankovní a pokladní. Stejně jako do deníků faktur i do účetních deníků se data pořizují rozúčtované na základ a DPH s příslušnými účty. I zde fungují šablony dokladů a pomůcky pro snadnější rozúčtování dokladů.

Počáteční stavy

deníky počátečních stavů jsou speciální deníky, které se naplňují při přechodu z jiného účetnictví (ručně nebo importem) nebo ročním chodem pro začátek roku. Tyto deníky by měly být upravovány s velkou pečlivostí, protože jejich změna ovlivňuje veškeré sestavy, které počítají s počátečními stavy. Deník počátečních stavů s pořízenými daty je přístupný pouze v lednový (to neplatí při zahájení účtování v průběhu roku).