TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - DPH

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

číselník tržbových účtů

parametry pro tisk nové

parametry DPH nové

číselník tržbových účtů parametry pro tisk nové parametry DPH nové

pořízení daňových pohybů

parametry DPH staré

pořízení daňových pohybů parametry DPH staré

Agenda DPH

slouží k měsíčnímu nebo čtvrtletnímu zpracování podkladů pro odvod DPH. Agenda umožňuje také tisk záznamní povinnosti „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ ve formátu html a čtvrtletního souhrnného hlášení k DPH.

Zahájení provozu

při zprovoznění systému je nutno nastavit parametry agendy DPH. Nejdůležitější údaj je volba, zda se jedná o měsíčního nebo čtvrtletního plátce. Dále je třeba nastavit používání daňové skupiny. Jde o zásadní údaje, podle kterých agenda DPH pracuje.

Nastavení číselníků

nastavení číselníků je zásadní pro správný výpočet DPH. Zde se stanoví konkrétní podmínky pro práci agendy (čísla tržbových, dodavatelských a odběratelských účtů a tržbových účtů pro čtvrtletní souhrnné hlášení k DPH).

Vlastní činnost

Agenda DPH zpracovává prvotní data, která jsou pořizována v ostatních agendách, např. účetní deníky, fakturace, pokladna atd. Základním údajem při pořízení dat v jednotlivých agendách je vyplnění daňové skupiny (dále DS). Toto je třeba dodržovat ve všech agendách systému, kde se DPH vyskytuje.

  • Došlé i vystavené faktury
  • Běžné, účetní i pokladní doklady
  • Doklady agend Pokladna, Fakturace


V každé uvedené oblasti jsou dvě pozice pro daňovou skupinu. Zde na funkční klávesu F8, jsou v nabídce jednotlivé daňové skupiny i jejich další členění. Volitelné daňové skupiny a jejich popis je možné editovat v číselnících editace daňových skupin. Na F1 se zobrazuje tabulka s přehledem daňových skupin.

Daňové pohyby

v rámci agendy DPH je možné pořídit i daňové pohyby, které nejdou pořídit běžným způsobem. Jednoduchým zápisem je možné ručně do pořídit daňový pohyb vázající se ke konkrétní agendě.