TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - Pokladna

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

číselník pokladen

nastavení pokladny

poč. stavy Devizy

číselník pokladen nastavení pokladny poč. stavy Devizy

poč. stavy Koruny

poř. pokl. dokladu účetní

poř. pokl. dokladu neúčetní

poč. stavy Koruny poř. pokl. dokladu účetní poř. pokl. dokladu neúčetní

Agenda Pokladna

slouží k evidenci stavu pokladny, pořízení příjmových a výdajových pokladních dokladů. Využívá se při potřebě vedení kompletní agendy pokladny. Pokud je třeba jen pokladní doklady účtovat, účtují se v běžném účetnictví v deníku pokladny. Pokladnu lze vést korunovou i devizovou. Doklady pořízené v agendě pokladny již není nutné účtovat do deníků účetnictví.

Pořízení pokladních dokladů

pokladní doklady lze pořizovat ve dvou režimech. Je možné vést pokladnu běžnou nebo účtařkou. Zásadní rozdíl obou režimů spočívá v tom, že při vedení účetní pokladny jsou vyžadovány při pořízení účty. Na druhou stranu neúčetní pokladna umožňuje vedení pokladny i osobě, která není v účetnictví zběhlá. Při zadávání pokladních pohybů je možné využívat i více oddělených pokladen. Proto se při pořízení nejprve zadává číslo pokladny, poté typ dokladu (P – příjmový, V – výdajový) a číslo dokladu se doplňuje automaticky dle číselné řady a typu dokladu. Vyplní se datum vystavení dokladu. Je možné i doplnit počet příloh nebo typ dokladu. Standardně je přednastaveno počet příloh 0 a typ dokladu běžný. Iniciály osoby, které je doklad vystavován nejsou povinné. Po vyplnění základních údajů je možné již vyplnit konkrétní položky dokladu. Vyplňuje se popis a cena položky, u účetní pokladny i účet, středisko, protiúčet a protistředisko (střediska nejsou povinná ani v účetní pokladně).

Tisky z pořízení dokladů

z pořízení dokladů lze tisknout několik výstupů. Samozřejmě konkrétní zadaný doklad, přehledový tisk souboru pokladních dokladů, tisk kontroly středisek, tisk kontroly DPH. Doklady z pokladny se mohou tisknout ve dvou podobách, v jednodušší textové podobě je možné je tisknout i na jehličkové tiskárně (obsahuje všechny podklady pro účetní, včetně účtů), v grafické podobě jen na tiskárnách podporujících grafický tisk (inkoust, laser) a v této podobě nejsou na dokladu uvedeny účetní podrobnosti (veškeré náležitosti obsahuje). Pokladní doklady je možné tisknout i prázdné a doplnit je dodatečně ručně.

Počáteční stavy

počáteční stavy je třeba pořídit k měsíci zahájení vedení pokladny. Počáteční stavy je třeba pořídit odděleně pro korunovou i devizovou pokladnu.

Tisky agendy pokladna

agenda pokladny obsahuje řadu tisků k vytištění na tiskárnu i obrazovku. Tisk dokladů od - do umožňuje tisknout více dokladů naráz. Další sestavy jsou např. tisk pokladní knihy, stav pokladny ke dni, tisk sestavy fyzických osob, staré pokladní knihy, devizové sestavy atd.

Číselníky a nastavení

nastavení agendy pokladny je použito pro všechny pokladny zadané v agendě. Pokud se jedná o nastavení vázající se ke konkrétním pokladnám, je toto nastavení v číselníku pokladen u konkrétní pokladny. Obecné nastavení ovlivňuje především obsah a tisk dokladu a uchovávání některých sestav. V číselníku pokladen se vyplňují číselné řady pro konkrétní pokladnu, název organizace, účty pokladny a převod pokladních dokladů do účetnictví.