TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - Materiálové zásoby

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

materiálový ceník

konfigurace MTZ

pořízení příjemky

materiálový ceník konfigurace MTZ pořízení příjemky

sestava reglety

účetní vazby

sestava reglety účetní vazby

Agenda Materiálových zásob (MTZ)

zde je možné vést drobné skladové hospodářství. Tato agenda splňuje požadavky na evidenci, příjem i výdej zásob. Pokud je ovšem vyžadována vyšší náročnost, např. prodej maloobchodní i velkoobchodní, je možné využít programu DeCe SKLAD, který je určen pro společnosti zabývající se maloobchodním i velkoobchodním prodejem a expedicí materiálu.

Ceník MTZ

základním kamenem každého skladového hospodářství je ceník jednotlivých položek. Ceník supluje papírové evidenční karty, na kterých jsou uvedeny základní informace o materiálu. Název, popis, měrná jednotka, sazba DPH, minimální a maximální zásoba okamžité a regletové množství a hodnota. Kromě obvyklých položek je zde i účtová skupina, usnadňující práci s účty při zpracování MTZ v účetnictví. Při správném nastavení účetních skupin může MTZ vést i neúčtař.

Příjem, výdej a návratky

veškerý pohyb zboží se děje přes pořizování příjmu a výdeje materiálu. Pohyby materiálu jsou členěny měsíčně do souborů příjemek, výdejek a návratek. Pořízení příjmu i výdeje je natolik podobné, že stačí pochopit jen příjem a umíte i výdej. Pohyby se zadávají jednotlivě postupně jak následují po sobě. Např. vyberu první zboží, zadám datum pohybu, množství, číslo dokladu, které sjednocuje jednotlivé položky na konkrétní doklad, účty a cena za MJ. Po zápisu se zůstává číslo dokladu a je možné pořídit další větu. Při pořízení pohybu je možné zadat i další informační údaje, např. číslo dodacího listu, poznámku k dokladu apod. V agendě MTZ se cena zboží při příjmu a výdeji přepočítává průměrováním.

Tisky z pohybů

doklad lze vytisknout na tiskárnu i obrazovku. Podoba dokladu je jen v textové podobě, která je vhodná i pro jehličkové tiskárny. Dále je možné vytisknout podklad pro účetnictví, pokud je účetnictví vedeno na jiném systému než DeCe ÚČTO, kde jsou data převáděna automaticky.

Sestavy MTZ

Nemalou součástí materiálové agendy jsou i sestavy. V přehledových sestavách lze tisknout např. regletu, stav a hodnocení skladu, cenové rozdíly, inventurní sestava, ceník dle různých hledisek, položky pod minimem a nad maximem atd.

Nastavení a číselníky

nastavení parametrů agendy MTZ umožňuje řadu nastavení, které podstatným způsobem ovlivňují chování agendy. Ať už se jedná o vedení více skladů, členění dle účetních skupin, příjem na středisko nebo používání tří desetinných míst. Je třeba před nastavit i účty, které bude v MTZ použity pro výdej, příjem, cenové rozdíly a materiál na skladě.
V rámci nastavení je možné zvolit i používání více číselných řad dokladů a při využití účtových vazeb i účty pro konkrétní vazbu a pohyb. Toto je nutné nastavit v kombinaci s číselníkem účtových vazeb.