TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - Výkazy

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

číselník analit.účtů

konfig. spec. výkazů

oprava dat rozvahy

číselník analit. účtů konfig. spec. výkazů oprava dat rozvahy

parametry výkazů

plány středisek

převod řádků výkazů

parametry výkazů plány středisek převod řádků výkazů

Agenda Výkazů

slouží k tvorbě a tisku běžných i speciálních (neziskové a příspěvkové organizace) výkazů a plánů (rozvaha, výsledovka). Výkazy jsou řešeny přednastavenými číselníky dodávanými s programem a možnou editací. To zajišťuje nejen snadné zadávání zákonných úprav, ale i možnost vlastního zásahu do konkrétního výkazu. Tento systém umožňuje i tvorbu vlastních výkazů a jejich přesnou definici, ať už odesláním konkrétních hodnot na příslušné řádky, tak i výpočty dle různých vzorečků na řádkách jiných.

Příprava výkazů

při tvorbě výkazů je nejprve třeba provést kumulaci dat, kdy se předpřipraví výpočty pro dané výkazy. Poté je možné tyto data editovat v příslušných programech k tomu určených. Data jsou zachována do příštího převodu.

Tisk výkazů

tisk výkazů se řídí jak nastavením v konfiguraci výkazů, tak nastavením konkrétních řádků v číselníku řádků výkazů. Výkazy se tisknou v textové podobě, která je funkční i na jehličkové tiskárně, ale je možno je vyexportovat i do HTML podoby kdy tisk je jen v grafickém formátu.

Tvorba vlastních výkazů

systém je postaven natolik variabilně, že je možné tvořit i vlastní výkazy. Nejprve je třeba zadat do číselníku nový výkaz a přidělit mu nějaké číslo. Poté je třeba nadefinovat jednotlivé řádky výkazu, kde se budou zobrazovat jednotlivé hodnoty. Nakonec je třeba nadefinovat výpočty v průběhu i na závěr výkazu. Pak je již možné pracovat s vytvořeným výkazem stejně jako s ostatními.


Součástí systému jsou i výkazy pro neziskové organizace.