TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

DeCe BANKA

DeCe BANKA

je samostatný modul, spolupracující s programem DeCe ÚČTO a bankovními klienty jednotlivých bank pro internetové bankovnictví. Umožňuje převod dat oběma směry, jak z účetnictví do banky tak z banky do účetnictví. Převod spolupracuje s bankami jako jsou např. Komerční Banka, ČSOB, GE Money bank a další. Při převodu je používán standardní formát Komerční banky ABO (*.kpc a *.gpc). DeCe BANKA zaúčtuje výpis z banky do účetnictví i provede a eviduje úhrady do banky.

banka-1
banka-2
banka-3
konfigurace banka export
konfigurace banka import
matriční soubor
banka-4
banka-5
banka-6
převod do banky
číselník účtů dle bankovního spojení
číselník účtů dle textu

Z účetnictví do banky

převod dat z účetnictví probíhá ve dvou krocích, které zajišťují vysokou variabilitu a zároveň kontrolu nad probíhajícím procesem. V prvním kroku dojde k načtení připravených dat z účetnictví do systému DeCe BANKA. Tyto data je možné kontrolovat a upravovat, vzhledem k nárůstovému převodu dat, nedochází k přepsání dat a ztrátě již pořízených úprav. Druhý krok převodu vytvoří na předem zvolené místo dávku pro načtení do bankovního klienta dané banky. Vysoká variabilita převodu umožňuje zadávat hromadné platby, částečné úhrady, úhrady konkrétních faktur, úhrady faktur ve splatnosti atd. Ve speciálním módu je možné převést i faktury, které již byly jednou převedeny (např. pokud dojde k poškození dávky v bankovním systému banky a je třeba ji vygenerovat znovu). Pro převod do banky je možné také v matričním, souboru zadat vlastní věty.

Z banky do účetnictví

převod z banky do účetnictví probíhá také ve dvou krocích. Nejprve je třeba načíst soubor připravený bankovním klientem konkrétní banky. Poté je možné data zkontrolovat a převést do účetnictví. Převod do účetnictví se provede do zadaného bankovního deníku. Při převodu se zaúčtuje do deníku banky v účetnictví, včetně příslušné kontace. Pro doplnění účtů lze využít základní jednoduché nastavení v konfiguraci nebo nastavení v číselnících. Zde je možné provázat číslo účtu s bankovním spojením nebo textem uvedeným ve výpisu (např. inkaso, nájem apod.).

Kontrola a sestavy

v obou směrech přenosu dat je možné tisknout sestavy kontrolního charakteru. Při přenosu do banky kontrolní sestava umí kontrolovat správnost jednotlivých položek a upozornit na chyby. Při převodu z banky je možné kontrolou nepřevedených dokladů zjistit, zda byly do účetnictví převedeny všechna načtená data.

Více bankovních účtů u více bank

systém DeCe BANKA umí pracovat i v režimu, kdy je v účetnictví vedeno více bankovních účtů u různých bank. Více bankovních účtů u jedné banky není problém Nastavení více bank je třeba objednat v DeCe COMPUTERS s.r.o. a je zpoplatněno.

Nastavení konfigurace a číselníky

v konfiguraci systému DeCe BANKA je možné nastavit řadu parametrů, které se při přenosech stále opakují a tím si urychlit práci s přenosem. V případě, použití více bankovních účtů u více bank, je nutné nastavit parametry pro každou banku samostatně. V číselnících lze provést detailnější nastavení rozúčtování výpisu na více účtů. Ke konkrétním položkám je možné navázat účet přes bankovní spojení, z kterého platba nebo inkaso přišla. Dále je možné účet upřesnit dle textu uvedeného ve výpisu u konkrétní položky. V číselnících je třeba také vyplnit číselník bank, jinak budou veškeré banky uváděny v kontrole s chybou.