TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  obchod@dece.cz

Příprava mezd

Příprava mezd

Agenda přípravy mezd slouží k běžné práci mzdové účetní v průběhu měsíce. Zadávají se zde nepřítomnosti, zálohy, příplatky, prémie i odměny, popřípadě i srážky ze mzdy. Prostě vše potřebné pro výpočet mzdy.

  • Nepřítomnosti lze zadat individuální nebo hromadné pro všechny pracovníky (celozávodní dovolená).

  • Zálohy se zadávají pouze ty jednorázově vyplacené, nad rámec pravidelné zálohy zadané na kartě pracovníka. Před zpracováním, je možné jednoduchým úkonem naplnit zadávání záloh údaji přednastavenými na kartách pracovníků, a tyto ještě dodatečně jednorázově upravit (pokud je třeba). Samozřejmostí je i podpisová listina pro vyplácení záloh jednotlivým pracovníkům.

  • Příplatky můžete zadávat nejen zákonem dané (přesčas, svátek atd.), ale je možné definovat i vlastní. Pro vlastní příplatky je možné definovat způsob výpočtu.

  • Podobně lze zadávat i prémie a odměny, a to nejen pevně danou částkou nebo procentem, ale i poměrem (počítá se jen ze skutečně odpracované doby).

  • Srážky ze mzdy lze zadávat na žádost pracovníka (spoření, pojištění apod.) nebo i další (exekuce apod.). Pro jednotlivé srážky jsou k dispozici číslo bankovního účtu (na který má být částka odeslána) a specifický symbol.

  • Jiné dávky ke mzdě jsou dávky, které nejsou součástí základu pro výpočet pojištění a daně (částky se připočtou k čisté mzdě).

  • Jiné náhrady ke mzdě jsou specifické tím, že neponižují odpracovanou pracovní dobu.

  • Daň z příjmu shromažďuje data pro úlevy na dani (vyživované osoby, student apod.), lze je hromadně naplnit údaji z personálních karet a dodatečně upravit.

pr-m-mzdy-01
pr-m-mzdy-02
pr-m-mzdy-03
pr-m-mzdy-04
pr-m-mzdy-05
pr-m-mzdy-06 pr-m-mzdy-07 pr-m-mzdy-08